oplysning, inddragelse og medindflydelse

"Opdragelse MED et demokratisk perspektiv"


Oplysning, fordi vi mener, at åbenhed og viden er en af de vigtigste forudsætninger for at kunne træffe de rigtige valg i sit liv. For det enkelte menneske er det afgørende at kunne få den information der har indvirkning på den direkte livssituation.


Inddragelse, fordi vi mener at mennesket udvikler sig bedst når det får ansvar for sine egne handlinger og fordi det afkræver tillid til og loyalitet over for de fælles beslutninger.
Medindflydelse, fordi mennesket træffer sine valg i samspil med hinanden og ikke kan stå alene. Relationen kan være assymetrisk, men skal altid være ligeværdig så man oplever hinandens accept.


En samarbejdspartner kommenterede ud fra ovenstående tre ord vores værdisyn som, "I opdrager jo jeres unge i demokrati".

Den sætning blev vi glade for at høre.


 

Har du brug for yderligere oplysninger?

 

eller har du et spørgsmål du godt vil have besvaret?

Så skriv til os her.

Skriv til os her..


Ledig plads fra d. 1. Februar 2015

Opholdsstedet Porten  //  Rørdalsvej 89  //  9220 Aalborg Øst  //  Tlf.: 98 16 68 72  //  E-mail: kontakt@dso-porten.dk  //  CVR: 26396476