BEDST MULIGE RESULTATER på kortest mulige tid

professionelt og tværsektionelt samarbejde.


Der er lige nu et positivt fokus på helhederne i indsatserne til udsatte børn og unge. Samtænkende positive processer, der er mindre indgribende og forudsætter kortere og tidsbegrænsede anbringelser. 


Øget inklusion i nærmiljø og samfund giver børn og unge en oplevelse af mindre stigmatisering. Både børnene og de unge samt familierne, vil opleve at blive gjort medansvarlige for indsatserne.


For at nå resultaterne kræves der et tæt samarbejde, med målfasthed og opfølgning, samt vilje og evne til, hurtigt at ændre retning når det er påkrævet. Et godt solidt arbejde med evaluering og udvikling af metoder, og et individuelt fokus.

Det sætter anbringelser af børn og unge i et nyt perspektiv, hvor der skal samarbejdes på tværs om fælles mål. Opholdssteder skal se sig selv som behandlingsenheder, der kan samarbejde med myndigheder og familier, både før, under og efter en kortere anbringelse.

Nye spændende tider, hvor vi bruger vores erfaringer og kompetencer, til at fremme resultaterne i et tæt tværsektionelt samarbejde.
 

Har du brug for yderligere oplysninger?


Tlf.: +45 98 16 68 72

 

Eller skriv til os her.

Skriv til os her..Opholdsstedet Porten  //  Rørdalsvej 89  //  9220 Aalborg Øst  //  Tlf.: 98 16 68 72  //  E-mail: kontakt@dso-porten.dk  //  CVR: 26396476